Izdelava računalniških omrežij

Računalniško omrežje vam zgradimo v podjetju ali pri vas doma. Računalniška mreža je lahko narejena žično ali brezžično. računalniško omrežje sestavljata dva ali več računalnikov, povezanih na način, ki omogoča izmenjavo ali deljeno uporabo sporočil, datotek ali storitev. Računalniki so v omrežja povezani s pomočjo strojne in programske opreme.

Računalniško omrežje vzpostavljamo iz različnih razlogov:

  • hiter in enostaven prenos podatkov med računalniki.
  • sodobno komuniciranje in enostavnejši dostop do informacij,
  • skupna raba opreme.

Glede na obseg omrežja delimo v lokalna omrežja LAN (Local Area Network) in prostrana omrežja WAN (Wide Area Network).
Prva računalniška omrežja so fizično povezovala vse računalnike, danes se računalniki povezujejo preko komunikacijske opreme, podrobnosti v zgradbi in delovanju so uporabnikom skrite.

Vsaki stranki se osebno posvetimo in svetujemo. Najprej izdelamo načrt računalniškega omrežja.

  • Nato izvedemo ožičenje, to pomeni da postavimo žično omrežje. Sledi postavitev komunikacijskih omaric, priklop in konfiguracija modemov in stikal.
  • Vzpostavitev WiFi povezav med napravami.
  • Testiramo celotno računalniško omrežje.


Sledi nam Facebooku